Jamaicanska alfabetet

 • Alfabetet i Jamaica

  Jamaicanska alfabetet

  I Jamaica så är det officiella språket engelska.

  Det engelska alfabetet är precis likadant som det moderna latinska alfabetet.

  Engelska alfabetet har bokstäverna A till Z:
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  Den minst använda bokstaven i engelskan är Z. Den vanligaste är E.

  Här nedanför så finner ni alfabetet i nummerordning.

Engelska alfabetet:

Nummerordning / Bokstav:

 • 1 A
 • 2 B
 • 3 C
 • 4 D
 • 5 E
 • 6 F
 • 7 G
 • 8 H
 • 9 I
 • 10 J
 • 11 K
 • 12 L
 • 13 M
 • 14 N
 • 15 O
 • 16 P
 • 17 Q
 • 18 R
 • 19 S
 • 20 T
 • 21 U
 • 22 V
 • 23 W
 • 24 X
 • 25 Y
 • 26 Z

Engelsktalande länder:

Ett urval av länder där engelska har en officiell status

 • Anguilla Anguilla
 • Antigua och Barbuda Antigua och Barbuda
 • Australiens alfabet Australien
 • Bahamas alfabet Bahamas
 • Barbados alfabet Barbados
 • Belizes alfabet Belize
 • Bermuda Bermuda
 • Botswanas alfabet Botswana
 • Brittiska Jungfruöarna Brittiska Jungfruöarna
 • Caymanöarna Caymanöarna
 • Cooköarnas alfabet Cooköarna
 • Curaçao Curaçao
 • Dominica Dominica
 • Englands alfabet England
 • Falklandsöarnas alfabet Falklandsöarna
 • Alfabetet i Fiji Fiji
 • Filippinernas alfabet Filippinerna (och filipino)
 • Alfabetet i Gambia Gambia
 • Alfabetet i Ghana Ghana
 • Alfabetet i Grenada Grenada
 • Alfabetet i Guam Guam
 • Alfabetet i Guyana Guyana
 • Alfabetet i Hongkong Hongkong (Och kinesiska)
 • Alfabetet i Indien Indien
 • Irlands alfabet Irland
 • Alfabetet i Jamaica Jamaica
 • Alfabetet i Kamerun Kamerun
 • Alfabetet i Kanada Kanada (Och franska)
 • Alfabetet i Kenya Kenya
 • Alfabetet i Kiribati Kiribati
 • Alfabetet i Lesotho Lesotho
 • Alfabetet i Liberia Liberia
 • Skottlands alfabet Skottland

 • Fullständig lista finns på Flygtid.se