Morsealfabetet

 • Morsealfabetet

  Morsealfabetet har bokstäverna A till Z:
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  Morsealfabet

  För att tyda vår lista rätt så betyder;
  • kort signal
  ━ lång signal

  Se också: Romerska siffror

  Här nedanför så finner ni alfabetet i en sammanfattad lista.

Internationella morsealfabetet:

• kort signal
━ lång signal

Morsekod / Bokstav:

 • • ━ A
 • ━ ••• B
 • ━ • ━ • C
 • ━ •• D
 • E
 • •• ━ • F
 • ━ ━ • G
 • •••• H
 • • • I
 • • ━ ━ ━ J
 • ━ • ━ K
 • • ━ • • L
 • ━ ━ M
 • ━ • N
 • ━ ━ ━ O
 • • ━ ━ • P
 • ━ ━ • ━ Q
 • • ━ • R
 • • • • S
 • T
 • • • ━ U
 • • • • ━ V
 • • ━ ━W
 • ━ • • ━ X
 • ━ • ━ ━ Y
 • ━ ━ • • Z

 • ••• ━ ━ ━ ••• SOS (Nödsignal)
  Tre korta, tre långa, tre korta

 • Morsealfabetet i siffror:

 • ━ ━ ━ ━ ━ 0
 • • ━ ━ ━ ━ 1
 • • • ━ ━ ━ 2
 • • • • ━ ━ 3
 • • • • • ━ 4
 • • • • • • 5
 • ━ • • • • 6
 • ━ ━ • • • 7
 • ━ ━ ━ • • 8
 • ━ ━ ━ ━ • 9

Kanske är du även intresserad av...