Romerska siffror

 • Romerska siffror

  Romerska siffror använder bokstäver istället för arabiska siffror som vi vanligtvis gör i vårt språk.

  De arabiska siffrorna, 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, härstammar från 400-talets Indien.

  Romerska siffror Romerska siffror på en klocka

  Många klockor och ur använder sig fortfarande av romerska siffror:

  Klockan 1: I
  Klockan 2: II
  Klockan 3: III
  Klockan 4: IV
  Klockan 5: V
  Klockan 6: VI
  Klockan 7: VII
  Klockan 8: VIII
  Klockan 9: IX
  Klockan 10: X
  Klockan 11: XI
  Klockan 12: XII

  Det längsta talet av romerska siffror är 3,888,888 vilket blir: M̅M̅M̅D̅C̅C̅C̅L̅X̅X̅X̅V̅MMMDCCCLXXXVIII

  Här nedanför så finner ni romerska siffrorna 1 till 1000.

Omvandlare för romerska siffror:

Här kan ni omvandla romerska siffror till "vanliga" siffror och nummer.
Ni kan ej använda decimaler då romerska siffror inte är uppbyggt på det sättet.


Resultat:


Resultat:

Romerska siffror 1-1000:

 • 1: I
 • 2: II
 • 3: III
 • 4: IV
 • 5: V
 • 6: VI
 • 7: VII
 • 8: VIII
 • 9: IX
 • 10: X
 • 11: XI
 • 12: XII
 • 13: XIII
 • 14: XIV
 • 15: XV
 • 16: XVI
 • 17: XVII
 • 18: XVIII
 • 19: XIX
 • 20: XX
 • 21: XXI
 • 22: XXII
 • 23: XXIII
 • 24: XXIV
 • 25: XXV
 • 26: XXVI
 • 27: XXVII
 • 28: XXVIII
 • 29: XXIX
 • 30: XXX
 • 31: XXXI
 • 32: XXXII
 • 33: XXXIII
 • 34: XXXIV
 • 35: XXXV
 • 36: XXXVI
 • 37: XXXVII
 • 38: XXXVIII
 • 39: XXXIX
 • 40: XL
 • 41: XLI
 • 42: XLII
 • 43: XLIII
 • 44: XLIV
 • 45: XLV
 • 46: XLVI
 • 47: XLVII
 • 48: XLVIII
 • 49: XLIX
 • 50: L
 • 51: LI
 • 52: LII
 • 53: LIII
 • 54: LIV
 • 55: LV
 • 56: LVI
 • 57: LVII
 • 58: LVIII
 • 59: LIX
 • 60: LX
 • 61: LXI
 • 62: LXII
 • 63: LXIII
 • 64: LXIV
 • 65: LXV
 • 66: LXVI
 • 67: LXVII
 • 68: LXVIII
 • 69: LXIX
 • 70: LXX
 • 71: LXXI
 • 72: LXXII
 • 73: LXXIII
 • 74: LXXIV
 • 75: LXXV
 • 76: LXXVI
 • 77: LXXVII
 • 78: LXXVIII
 • 79: LXXIX
 • 80: LXXX
 • 81: LXXXI
 • 82: LXXXII
 • 83: LXXXIII
 • 84: LXXXIV
 • 85: LXXXV
 • 86: LXXXVI
 • 87: LXXXVII
 • 88: LXXXVIII
 • 89: LXXXIX
 • 90: XC
 • 91: XCI
 • 92: XCII
 • 93: XCIII
 • 94: XCIV
 • 95: XCV
 • 96: XCVI
 • 97: XCVII
 • 98: XCVIII
 • 99: XCIX
 • 100: C
 • 101: CI
 • 102: CII
 • 103: CIII
 • 104: CIV
 • 105: CV
 • 106: CVI
 • 107: CVII
 • 108: CVIII
 • 109: CIX
 • 110: CX
 • 111: CXI
 • 112: CXII
 • 113: CXIII
 • 114: CXIV
 • 115: CXV
 • 116: CXVI
 • 117: CXVII
 • 118: CXVIII
 • 119: CXIX
 • 120: CXX
 • 121: CXXI
 • 122: CXXII
 • 123: CXXIII
 • 124: CXXIV
 • 125: CXXV
 • 126: CXXVI
 • 127: CXXVII
 • 128: CXXVIII
 • 129: CXXIX
 • 130: CXXX
 • 131: CXXXI
 • 132: CXXXII
 • 133: CXXXIII
 • 134: CXXXIV
 • 135: CXXXV
 • 136: CXXXVI
 • 137: CXXXVII
 • 138: CXXXVIII
 • 139: CXXXIX
 • 140: CXL
 • 141: CXLI
 • 142: CXLII
 • 143: CXLIII
 • 144: CXLIV
 • 145: CXLV
 • 146: CXLVI
 • 147: CXLVII
 • 148: CXLVIII
 • 149: CXLIX
 • 150: CL
 • 151: CLI
 • 152: CLII
 • 153: CLIII
 • 154: CLIV
 • 155: CLV
 • 156: CLVI
 • 157: CLVII
 • 158: CLVIII
 • 159: CLIX
 • 160: CLX
 • 161: CLXI
 • 162: CLXII
 • 163: CLXIII
 • 164: CLXIV
 • 165: CLXV
 • 166: CLXVI
 • 167: CLXVII
 • 168: CLXVIII
 • 169: CLXIX
 • 170: CLXX
 • 171: CLXXI
 • 172: CLXXII
 • 173: CLXXIII
 • 174: CLXXIV
 • 175: CLXXV
 • 176: CLXXVI
 • 177: CLXXVII
 • 178: CLXXVIII
 • 179: CLXXIX
 • 180: CLXXX
 • 181: CLXXXI
 • 182: CLXXXII
 • 183: CLXXXIII
 • 184: CLXXXIV
 • 185: CLXXXV
 • 186: CLXXXVI
 • 187: CLXXXVII
 • 188: CLXXXVIII
 • 189: CLXXXIX
 • 190: CXC
 • 191: CXCI
 • 192: CXCII
 • 193: CXCIII
 • 194: CXCIV
 • 195: CXCV
 • 196: CXCVI
 • 197: CXCVII
 • 198: CXCVIII
 • 199: CXCIX
 • 200: CC
 • 201: CCI
 • 202: CCII
 • 203: CCIII
 • 204: CCIV
 • 205: CCV
 • 206: CCVI
 • 207: CCVII
 • 208: CCVIII
 • 209: CCIX
 • 210: CCX
 • 211: CCXI
 • 212: CCXII
 • 213: CCXIII
 • 214: CCXIV
 • 215: CCXV
 • 216: CCXVI
 • 217: CCXVII
 • 218: CCXVIII
 • 219: CCXIX
 • 220: CCXX
 • 221: CCXXI
 • 222: CCXXII
 • 223: CCXXIII
 • 224: CCXXIV
 • 225: CCXXV
 • 226: CCXXVI
 • 227: CCXXVII
 • 228: CCXXVIII
 • 229: CCXXIX
 • 230: CCXXX
 • 231: CCXXXI
 • 232: CCXXXII
 • 233: CCXXXIII
 • 234: CCXXXIV
 • 235: CCXXXV
 • 236: CCXXXVI
 • 237: CCXXXVII
 • 238: CCXXXVIII
 • 239: CCXXXIX
 • 240: CCXL
 • 241: CCXLI
 • 242: CCXLII
 • 243: CCXLIII
 • 244: CCXLIV
 • 245: CCXLV
 • 246: CCXLVI
 • 247: CCXLVII
 • 248: CCXLVIII
 • 249: CCXLIX
 • 250: CCL
 • 251: CCLI
 • 252: CCLII
 • 253: CCLIII
 • 254: CCLIV
 • 255: CCLV
 • 256: CCLVI
 • 257: CCLVII
 • 258: CCLVIII
 • 259: CCLIX
 • 260: CCLX
 • 261: CCLXI
 • 262: CCLXII
 • 263: CCLXIII
 • 264: CCLXIV
 • 265: CCLXV
 • 266: CCLXVI
 • 267: CCLXVII
 • 268: CCLXVIII
 • 269: CCLXIX
 • 270: CCLXX
 • 271: CCLXXI
 • 272: CCLXXII
 • 273: CCLXXIII
 • 274: CCLXXIV
 • 275: CCLXXV
 • 276: CCLXXVI
 • 277: CCLXXVII
 • 278: CCLXXVIII
 • 279: CCLXXIX
 • 280: CCLXXX
 • 281: CCLXXXI
 • 282: CCLXXXII
 • 283: CCLXXXIII
 • 284: CCLXXXIV
 • 285: CCLXXXV
 • 286: CCLXXXVI
 • 287: CCLXXXVII
 • 288: CCLXXXVIII
 • 289: CCLXXXIX
 • 290: CCXC
 • 291: CCXCI
 • 292: CCXCII
 • 293: CCXCIII
 • 294: CCXCIV
 • 295: CCXCV
 • 296: CCXCVI
 • 297: CCXCVII
 • 298: CCXCVIII
 • 299: CCXCIX
 • 300: CCC
 • 301: CCCI
 • 302: CCCII
 • 303: CCCIII
 • 304: CCCIV
 • 305: CCCV
 • 306: CCCVI
 • 307: CCCVII
 • 308: CCCVIII
 • 309: CCCIX
 • 310: CCCX
 • 311: CCCXI
 • 312: CCCXII
 • 313: CCCXIII
 • 314: CCCXIV
 • 315: CCCXV
 • 316: CCCXVI
 • 317: CCCXVII
 • 318: CCCXVIII
 • 319: CCCXIX
 • 320: CCCXX
 • 321: CCCXXI
 • 322: CCCXXII
 • 323: CCCXXIII
 • 324: CCCXXIV
 • 325: CCCXXV
 • 326: CCCXXVI
 • 327: CCCXXVII
 • 328: CCCXXVIII
 • 329: CCCXXIX
 • 330: CCCXXX
 • 331: CCCXXXI
 • 332: CCCXXXII
 • 333: CCCXXXIII
 • 334: CCCXXXIV
 • 335: CCCXXXV
 • 336: CCCXXXVI
 • 337: CCCXXXVII
 • 338: CCCXXXVIII
 • 339: CCCXXXIX
 • 340: CCCXL
 • 341: CCCXLI
 • 342: CCCXLII
 • 343: CCCXLIII
 • 344: CCCXLIV
 • 345: CCCXLV
 • 346: CCCXLVI
 • 347: CCCXLVII
 • 348: CCCXLVIII
 • 349: CCCXLIX
 • 350: CCCL
 • 351: CCCLI
 • 352: CCCLII
 • 353: CCCLIII
 • 354: CCCLIV
 • 355: CCCLV
 • 356: CCCLVI
 • 357: CCCLVII
 • 358: CCCLVIII
 • 359: CCCLIX
 • 360: CCCLX
 • 361: CCCLXI
 • 362: CCCLXII
 • 363: CCCLXIII
 • 364: CCCLXIV
 • 365: CCCLXV
 • 366: CCCLXVI
 • 367: CCCLXVII
 • 368: CCCLXVIII
 • 369: CCCLXIX
 • 370: CCCLXX
 • 371: CCCLXXI
 • 372: CCCLXXII
 • 373: CCCLXXIII
 • 374: CCCLXXIV
 • 375: CCCLXXV
 • 376: CCCLXXVI
 • 377: CCCLXXVII
 • 378: CCCLXXVIII
 • 379: CCCLXXIX
 • 380: CCCLXXX
 • 381: CCCLXXXI
 • 382: CCCLXXXII
 • 383: CCCLXXXIII
 • 384: CCCLXXXIV
 • 385: CCCLXXXV
 • 386: CCCLXXXVI
 • 387: CCCLXXXVII
 • 388: CCCLXXXVIII
 • 389: CCCLXXXIX
 • 390: CCCXC
 • 391: CCCXCI
 • 392: CCCXCII
 • 393: CCCXCIII
 • 394: CCCXCIV
 • 395: CCCXCV
 • 396: CCCXCVI
 • 397: CCCXCVII
 • 398: CCCXCVIII
 • 399: CCCXCIX
 • 400: CD
 • 401: CDI
 • 402: CDII
 • 403: CDIII
 • 404: CDIV
 • 405: CDV
 • 406: CDVI
 • 407: CDVII
 • 408: CDVIII
 • 409: CDIX
 • 410: CDX
 • 411: CDXI
 • 412: CDXII
 • 413: CDXIII
 • 414: CDXIV
 • 415: CDXV
 • 416: CDXVI
 • 417: CDXVII
 • 418: CDXVIII
 • 419: CDXIX
 • 420: CDXX
 • 421: CDXXI
 • 422: CDXXII
 • 423: CDXXIII
 • 424: CDXXIV
 • 425: CDXXV
 • 426: CDXXVI
 • 427: CDXXVII
 • 428: CDXXVIII
 • 429: CDXXIX
 • 430: CDXXX
 • 431: CDXXXI
 • 432: CDXXXII
 • 433: CDXXXIII
 • 434: CDXXXIV
 • 435: CDXXXV
 • 436: CDXXXVI
 • 437: CDXXXVII
 • 438: CDXXXVIII
 • 439: CDXXXIX
 • 440: CDXL
 • 441: CDXLI
 • 442: CDXLII
 • 443: CDXLIII
 • 444: CDXLIV
 • 445: CDXLV
 • 446: CDXLVI
 • 447: CDXLVII
 • 448: CDXLVIII
 • 449: CDXLIX
 • 450: CDL
 • 451: CDLI
 • 452: CDLII
 • 453: CDLIII
 • 454: CDLIV
 • 455: CDLV
 • 456: CDLVI
 • 457: CDLVII
 • 458: CDLVIII
 • 459: CDLIX
 • 460: CDLX
 • 461: CDLXI
 • 462: CDLXII
 • 463: CDLXIII
 • 464: CDLXIV
 • 465: CDLXV
 • 466: CDLXVI
 • 467: CDLXVII
 • 468: CDLXVIII
 • 469: CDLXIX
 • 470: CDLXX
 • 471: CDLXXI
 • 472: CDLXXII
 • 473: CDLXXIII
 • 474: CDLXXIV
 • 475: CDLXXV
 • 476: CDLXXVI
 • 477: CDLXXVII
 • 478: CDLXXVIII
 • 479: CDLXXIX
 • 480: CDLXXX
 • 481: CDLXXXI
 • 482: CDLXXXII
 • 483: CDLXXXIII
 • 484: CDLXXXIV
 • 485: CDLXXXV
 • 486: CDLXXXVI
 • 487: CDLXXXVII
 • 488: CDLXXXVIII
 • 489: CDLXXXIX
 • 490: CDXC
 • 491: CDXCI
 • 492: CDXCII
 • 493: CDXCIII
 • 494: CDXCIV
 • 495: CDXCV
 • 496: CDXCVI
 • 497: CDXCVII
 • 498: CDXCVIII
 • 499: CDXCIX
 • 500: D
 • 501: DI
 • 502: DII
 • 503: DIII
 • 504: DIV
 • 505: DV
 • 506: DVI
 • 507: DVII
 • 508: DVIII
 • 509: DIX
 • 510: DX
 • 511: DXI
 • 512: DXII
 • 513: DXIII
 • 514: DXIV
 • 515: DXV
 • 516: DXVI
 • 517: DXVII
 • 518: DXVIII
 • 519: DXIX
 • 520: DXX
 • 521: DXXI
 • 522: DXXII
 • 523: DXXIII
 • 524: DXXIV
 • 525: DXXV
 • 526: DXXVI
 • 527: DXXVII
 • 528: DXXVIII
 • 529: DXXIX
 • 530: DXXX
 • 531: DXXXI
 • 532: DXXXII
 • 533: DXXXIII
 • 534: DXXXIV
 • 535: DXXXV
 • 536: DXXXVI
 • 537: DXXXVII
 • 538: DXXXVIII
 • 539: DXXXIX
 • 540: DXL
 • 541: DXLI
 • 542: DXLII
 • 543: DXLIII
 • 544: DXLIV
 • 545: DXLV
 • 546: DXLVI
 • 547: DXLVII
 • 548: DXLVIII
 • 549: DXLIX
 • 550: DL
 • 551: DLI
 • 552: DLII
 • 553: DLIII
 • 554: DLIV
 • 555: DLV
 • 556: DLVI
 • 557: DLVII
 • 558: DLVIII
 • 559: DLIX
 • 560: DLX
 • 561: DLXI
 • 562: DLXII
 • 563: DLXIII
 • 564: DLXIV
 • 565: DLXV
 • 566: DLXVI
 • 567: DLXVII
 • 568: DLXVIII
 • 569: DLXIX
 • 570: DLXX
 • 571: DLXXI
 • 572: DLXXII
 • 573: DLXXIII
 • 574: DLXXIV
 • 575: DLXXV
 • 576: DLXXVI
 • 577: DLXXVII
 • 578: DLXXVIII
 • 579: DLXXIX
 • 580: DLXXX
 • 581: DLXXXI
 • 582: DLXXXII
 • 583: DLXXXIII
 • 584: DLXXXIV
 • 585: DLXXXV
 • 586: DLXXXVI
 • 587: DLXXXVII
 • 588: DLXXXVIII
 • 589: DLXXXIX
 • 590: DXC
 • 591: DXCI
 • 592: DXCII
 • 593: DXCIII
 • 594: DXCIV
 • 595: DXCV
 • 596: DXCVI
 • 597: DXCVII
 • 598: DXCVIII
 • 599: DXCIX
 • 600: DC
 • 601: DCI
 • 602: DCII
 • 603: DCIII
 • 604: DCIV
 • 605: DCV
 • 606: DCVI
 • 607: DCVII
 • 608: DCVIII
 • 609: DCIX
 • 610: DCX
 • 611: DCXI
 • 612: DCXII
 • 613: DCXIII
 • 614: DCXIV
 • 615: DCXV
 • 616: DCXVI
 • 617: DCXVII
 • 618: DCXVIII
 • 619: DCXIX
 • 620: DCXX
 • 621: DCXXI
 • 622: DCXXII
 • 623: DCXXIII
 • 624: DCXXIV
 • 625: DCXXV
 • 626: DCXXVI
 • 627: DCXXVII
 • 628: DCXXVIII
 • 629: DCXXIX
 • 630: DCXXX
 • 631: DCXXXI
 • 632: DCXXXII
 • 633: DCXXXIII
 • 634: DCXXXIV
 • 635: DCXXXV
 • 636: DCXXXVI
 • 637: DCXXXVII
 • 638: DCXXXVIII
 • 639: DCXXXIX
 • 640: DCXL
 • 641: DCXLI
 • 642: DCXLII
 • 643: DCXLIII
 • 644: DCXLIV
 • 645: DCXLV
 • 646: DCXLVI
 • 647: DCXLVII
 • 648: DCXLVIII
 • 649: DCXLIX
 • 650: DCL
 • 651: DCLI
 • 652: DCLII
 • 653: DCLIII
 • 654: DCLIV
 • 655: DCLV
 • 656: DCLVI
 • 657: DCLVII
 • 658: DCLVIII
 • 659: DCLIX
 • 660: DCLX
 • 661: DCLXI
 • 662: DCLXII
 • 663: DCLXIII
 • 664: DCLXIV
 • 665: DCLXV
 • 666: DCLXVI
 • 667: DCLXVII
 • 668: DCLXVIII
 • 669: DCLXIX
 • 670: DCLXX
 • 671: DCLXXI
 • 672: DCLXXII
 • 673: DCLXXIII
 • 674: DCLXXIV
 • 675: DCLXXV
 • 676: DCLXXVI
 • 677: DCLXXVII
 • 678: DCLXXVIII
 • 679: DCLXXIX
 • 680: DCLXXX
 • 681: DCLXXXI
 • 682: DCLXXXII
 • 683: DCLXXXIII
 • 684: DCLXXXIV
 • 685: DCLXXXV
 • 686: DCLXXXVI
 • 687: DCLXXXVII
 • 688: DCLXXXVIII
 • 689: DCLXXXIX
 • 690: DCXC
 • 691: DCXCI
 • 692: DCXCII
 • 693: DCXCIII
 • 694: DCXCIV
 • 695: DCXCV
 • 696: DCXCVI
 • 697: DCXCVII
 • 698: DCXCVIII
 • 699: DCXCIX
 • 700: DCC
 • 701: DCCI
 • 702: DCCII
 • 703: DCCIII
 • 704: DCCIV
 • 705: DCCV
 • 706: DCCVI
 • 707: DCCVII
 • 708: DCCVIII
 • 709: DCCIX
 • 710: DCCX
 • 711: DCCXI
 • 712: DCCXII
 • 713: DCCXIII
 • 714: DCCXIV
 • 715: DCCXV
 • 716: DCCXVI
 • 717: DCCXVII
 • 718: DCCXVIII
 • 719: DCCXIX
 • 720: DCCXX
 • 721: DCCXXI
 • 722: DCCXXII
 • 723: DCCXXIII
 • 724: DCCXXIV
 • 725: DCCXXV
 • 726: DCCXXVI
 • 727: DCCXXVII
 • 728: DCCXXVIII
 • 729: DCCXXIX
 • 730: DCCXXX
 • 731: DCCXXXI
 • 732: DCCXXXII
 • 733: DCCXXXIII
 • 734: DCCXXXIV
 • 735: DCCXXXV
 • 736: DCCXXXVI
 • 737: DCCXXXVII
 • 738: DCCXXXVIII
 • 739: DCCXXXIX
 • 740: DCCXL
 • 741: DCCXLI
 • 742: DCCXLII
 • 743: DCCXLIII
 • 744: DCCXLIV
 • 745: DCCXLV
 • 746: DCCXLVI
 • 747: DCCXLVII
 • 748: DCCXLVIII
 • 749: DCCXLIX
 • 750: DCCL
 • 751: DCCLI
 • 752: DCCLII
 • 753: DCCLIII
 • 754: DCCLIV
 • 755: DCCLV
 • 756: DCCLVI
 • 757: DCCLVII
 • 758: DCCLVIII
 • 759: DCCLIX
 • 760: DCCLX
 • 761: DCCLXI
 • 762: DCCLXII
 • 763: DCCLXIII
 • 764: DCCLXIV
 • 765: DCCLXV
 • 766: DCCLXVI
 • 767: DCCLXVII
 • 768: DCCLXVIII
 • 769: DCCLXIX
 • 770: DCCLXX
 • 771: DCCLXXI
 • 772: DCCLXXII
 • 773: DCCLXXIII
 • 774: DCCLXXIV
 • 775: DCCLXXV
 • 776: DCCLXXVI
 • 777: DCCLXXVII
 • 778: DCCLXXVIII
 • 779: DCCLXXIX
 • 780: DCCLXXX
 • 781: DCCLXXXI
 • 782: DCCLXXXII
 • 783: DCCLXXXIII
 • 784: DCCLXXXIV
 • 785: DCCLXXXV
 • 786: DCCLXXXVI
 • 787: DCCLXXXVII
 • 788: DCCLXXXVIII
 • 789: DCCLXXXIX
 • 790: DCCXC
 • 791: DCCXCI
 • 792: DCCXCII
 • 793: DCCXCIII
 • 794: DCCXCIV
 • 795: DCCXCV
 • 796: DCCXCVI
 • 797: DCCXCVII
 • 798: DCCXCVIII
 • 799: DCCXCIX
 • 800: DCCC
 • 801: DCCCI
 • 802: DCCCII
 • 803: DCCCIII
 • 804: DCCCIV
 • 805: DCCCV
 • 806: DCCCVI
 • 807: DCCCVII
 • 808: DCCCVIII
 • 809: DCCCIX
 • 810: DCCCX
 • 811: DCCCXI
 • 812: DCCCXII
 • 813: DCCCXIII
 • 814: DCCCXIV
 • 815: DCCCXV
 • 816: DCCCXVI
 • 817: DCCCXVII
 • 818: DCCCXVIII
 • 819: DCCCXIX
 • 820: DCCCXX
 • 821: DCCCXXI
 • 822: DCCCXXII
 • 823: DCCCXXIII
 • 824: DCCCXXIV
 • 825: DCCCXXV
 • 826: DCCCXXVI
 • 827: DCCCXXVII
 • 828: DCCCXXVIII
 • 829: DCCCXXIX
 • 830: DCCCXXX
 • 831: DCCCXXXI
 • 832: DCCCXXXII
 • 833: DCCCXXXIII
 • 834: DCCCXXXIV
 • 835: DCCCXXXV
 • 836: DCCCXXXVI
 • 837: DCCCXXXVII
 • 838: DCCCXXXVIII
 • 839: DCCCXXXIX
 • 840: DCCCXL
 • 841: DCCCXLI
 • 842: DCCCXLII
 • 843: DCCCXLIII
 • 844: DCCCXLIV
 • 845: DCCCXLV
 • 846: DCCCXLVI
 • 847: DCCCXLVII
 • 848: DCCCXLVIII
 • 849: DCCCXLIX
 • 850: DCCCL
 • 851: DCCCLI
 • 852: DCCCLII
 • 853: DCCCLIII
 • 854: DCCCLIV
 • 855: DCCCLV
 • 856: DCCCLVI
 • 857: DCCCLVII
 • 858: DCCCLVIII
 • 859: DCCCLIX
 • 860: DCCCLX
 • 861: DCCCLXI
 • 862: DCCCLXII
 • 863: DCCCLXIII
 • 864: DCCCLXIV
 • 865: DCCCLXV
 • 866: DCCCLXVI
 • 867: DCCCLXVII
 • 868: DCCCLXVIII
 • 869: DCCCLXIX
 • 870: DCCCLXX
 • 871: DCCCLXXI
 • 872: DCCCLXXII
 • 873: DCCCLXXIII
 • 874: DCCCLXXIV
 • 875: DCCCLXXV
 • 876: DCCCLXXVI
 • 877: DCCCLXXVII
 • 878: DCCCLXXVIII
 • 879: DCCCLXXIX
 • 880: DCCCLXXX
 • 881: DCCCLXXXI
 • 882: DCCCLXXXII
 • 883: DCCCLXXXIII
 • 884: DCCCLXXXIV
 • 885: DCCCLXXXV
 • 886: DCCCLXXXVI
 • 887: DCCCLXXXVII
 • 888: DCCCLXXXVIII
 • 889: DCCCLXXXIX
 • 890: DCCCXC
 • 891: DCCCXCI
 • 892: DCCCXCII
 • 893: DCCCXCIII
 • 894: DCCCXCIV
 • 895: DCCCXCV
 • 896: DCCCXCVI
 • 897: DCCCXCVII
 • 898: DCCCXCVIII
 • 899: DCCCXCIX
 • 900: CM
 • 901: CMI
 • 902: CMII
 • 903: CMIII
 • 904: CMIV
 • 905: CMV
 • 906: CMVI
 • 907: CMVII
 • 908: CMVIII
 • 909: CMIX
 • 910: CMX
 • 911: CMXI
 • 912: CMXII
 • 913: CMXIII
 • 914: CMXIV
 • 915: CMXV
 • 916: CMXVI
 • 917: CMXVII
 • 918: CMXVIII
 • 919: CMXIX
 • 920: CMXX
 • 921: CMXXI
 • 922: CMXXII
 • 923: CMXXIII
 • 924: CMXXIV
 • 925: CMXXV
 • 926: CMXXVI
 • 927: CMXXVII
 • 928: CMXXVIII
 • 929: CMXXIX
 • 930: CMXXX
 • 931: CMXXXI
 • 932: CMXXXII
 • 933: CMXXXIII
 • 934: CMXXXIV
 • 935: CMXXXV
 • 936: CMXXXVI
 • 937: CMXXXVII
 • 938: CMXXXVIII
 • 939: CMXXXIX
 • 940: CMXL
 • 941: CMXLI
 • 942: CMXLII
 • 943: CMXLIII
 • 944: CMXLIV
 • 945: CMXLV
 • 946: CMXLVI
 • 947: CMXLVII
 • 948: CMXLVIII
 • 949: CMXLIX
 • 950: CML
 • 951: CMLI
 • 952: CMLII
 • 953: CMLIII
 • 954: CMLIV
 • 955: CMLV
 • 956: CMLVI
 • 957: CMLVII
 • 958: CMLVIII
 • 959: CMLIX
 • 960: CMLX
 • 961: CMLXI
 • 962: CMLXII
 • 963: CMLXIII
 • 964: CMLXIV
 • 965: CMLXV
 • 966: CMLXVI
 • 967: CMLXVII
 • 968: CMLXVIII
 • 969: CMLXIX
 • 970: CMLXX
 • 971: CMLXXI
 • 972: CMLXXII
 • 973: CMLXXIII
 • 974: CMLXXIV
 • 975: CMLXXV
 • 976: CMLXXVI
 • 977: CMLXXVII
 • 978: CMLXXVIII
 • 979: CMLXXIX
 • 980: CMLXXX
 • 981: CMLXXXI
 • 982: CMLXXXII
 • 983: CMLXXXIII
 • 984: CMLXXXIV
 • 985: CMLXXXV
 • 986: CMLXXXVI
 • 987: CMLXXXVII
 • 988: CMLXXXVIII
 • 989: CMLXXXIX
 • 990: CMXC
 • 991: CMXCI
 • 992: CMXCII
 • 993: CMXCIII
 • 994: CMXCIV
 • 995: CMXCV
 • 996: CMXCVI
 • 997: CMXCVII
 • 998: CMXCVIII
 • 999: CMXCIX
 • 1000: M

Kanske är du även intresserad av...